USŁUGI

Przegląd regałów

Sprawdź

Przegląd regałów magazynowych

Specjalizujemy się w przeglądach systemów regałowych – oferujemy profesjonalne usługi pozwalające na bezpieczne magazynowanie. Jako doświadczony zespół specjalistów, świadczymy kompleksowe usługi w zakresie przeglądów regałów magazynowych, audytu systemów składowania oraz kontroli bezpieczeństwa magazynów. Działamy w zgodzie z wiedzą techniczną oraz obowiązującymi normami. Bierzemy też pod uwagę indywidualne potrzeby naszych klientów.

Przeglądy regałów Mag Instal Group

Jaki ma cel prowadzony przez Mag Instal przegląd regałów magazynowych?

Przeprowadzenie przegląd stanu technicznego regałów ma na celu sprawdzenie ich bezpieczeństwa. Podkreślamy, że przegląd to ważny krok ku minimalizacji ryzyka wypadków, ochrony pracowników i zapewnienia skutecznego zarządzania magazynem. Jak przebiega?

 1. Przeglądy techniczne regałów magazynowych reguluje prawo, a dokładnie Norma PN-EN 15635. Zapis określa, że eksperckie przeglądy wykonywać należy raz w roku. Niezbędne są także codzienne i cotygodniowe przeglądy regałów magazynowych realizowane przez pracowników.
 2. Przeprowadzamy szczegółowy przegląd regałów. Oceniamy ich stan techniczny, stabilność, nośność i zgodność z normami bezpieczeństwa. Inspekcja może obejmować wizualną ocenę konstrukcji, elementów mocujących, oznakowania, identyfikacji oraz pozostałych czynników związanych z bezpieczeństwem.
 3. Wykonujemy testy oraz pomiary, aby ocenić, czy regały są obciążone zgodnie z wytycznymi producenta i normami bezpieczeństwa. Korzystamy ze specjalistycznych urządzeń pomiarowych, aby dokładnie określić nośność poszczególnych regałów i ocenić, czy są w stanie bezpiecznie przechowywać towar.
 4. Sprawdzamy dokumentację techniczną systemów regałowych, w tym instrukcje producenta, certyfikaty, rysunki techniczne i inne dokumenty. Weryfikujemy, czy regały zostały zaprojektowane, zainstalowane oraz użytkowane zgodnie z normami i przepisami.
 5. Jeśli podczas przeglądu regałów zostaną zidentyfikowane nieprawidłowości lub problemy, wskazujemy na konieczność poprawek lub naprawy. Proponujemy konkretne rozwiązania, takie jak wymiana uszkodzonych elementów, wzmocnienie konstrukcji, dostosowanie oznakowania itp.
 6. Po przeglądzie przekazujemy szczegółowy raport zawierający wyniki inspekcji, wnioski, zalecenia i rekomendacje. Przekazujemy również certyfikaty zgodności, jeśli systemy regałowe spełniają określone standardy i wymagania.
Przeglądy regałów

Kontrole bezpieczeństwa magazynów z Mag Instal

Czego dotyczą kontrole bezpieczeństwa magazynów? Obejmują one m.in. kontrolę obszarów składowania, w tym organizację i zarządzanie obszarami składowania w magazynie, do których zalicza się regały, półki, sekcje paletowe itp. Kontrole polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne elementy są prawidłowo zabezpieczone, stabilne i nie przekraczają obciążenia. Co więcej, ocena obejmuje zastosowanie odpowiednich oznakowań, etykietowania oraz wykorzystanie zasad FIFO i LIFO. Regularne przeglądy regałów magazynowych pozwalają uniknąć następujących błędów, najczęściej wykrywanych podczas kontroli bezpieczeństwa magazynów:

 • ignorowanie przeglądów według zaleceń producentów regałów,
 • brak tabliczek znamionowych i naklejek informujących o maksymalnych dopuszczalnych nośnościach,
 • przekroczenie dopuszczalnych obciążeń, które powodują ugięcie półek i odchylenie od pionu belek nośnych,
 • zastawienie dróg komunikacyjnych pomiędzy regałami.
 • uszkodzenia konstrukcji regałów powstałe w efekcie kolizji ze środkami transportu wewnętrznego,
 • wyrwanie kotew regałów z posadzki oraz uszkodzenia odbojników i odbojnic zabezpieczających regały.

Jakie elementy podlegają obowiązkowi przeglądu systemów regałowych?

 • regały paletowe rzędowe,
 • regały paletowe wjezdne,
 • regały paletowe przejezdne,
 • regały paletowe przepływowe,
 • regały wspornikowe,
 • regały półkowe,
 • pomosty magazynowe,
 • systemy wielopoziomowe.

Dlaczego przeglądy systemów regałowych są konieczne?

Przegląd systemów regałowych i pomostów to obowiązek pracodawców regulowany przez polskie oraz europejskie normy. Jego przeprowadzenie ma ogromne znaczenie, jednak bywa często i niesłusznie pomijane! Właśnie dlatego w Mag Instal świadczymy profesjonalne wsparcie w przeglądzie regałów. Nie ma wątpliwości co do tego, przegląd umożliwia szybkie podjęcie działań prewencyjnych w razie jakichkolwiek usterek. Dzięki temu można ograniczyć koszta związane z koniecznością zakupu nowych regałów czy nawet uszkodzeniami towarów, które się na nich znajdują.

Weryfikacja zgodności z normami ma też wpływ na bezpieczeństwo pracowników magazynu. Obowiązek systematycznych kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem organizacji procesów pracy, stanu technicznego maszyn, a także innych urządzeń technicznych oraz ustalania sposobów rejestracji nieprawidłowości i metod ich usuwania to obowiązek pracodawcy ujęty w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Do tego zaliczają się oczywiście regularne przeglądy stanu technicznego regałów. Podkreślamy, że obowiązki określone przez producenta regałów nie zwalniają pracodawcy z tej odpowiedzialności. Według polskich przepisów, danych producenta i branżowej normy FEM 10.2.04, przeglądy muszą odbywać się przynajmniej raz w roku. Warto pamiętać, że obowiązek wykonywania okresowych przeglądów regulowany jest przez rozporządzenie:

 • Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 03.169.1650)
 • Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 (dz.U.Nr 191, poz 1596)
 • Ministra Gospodarki, Pracy, Polityki Społecznej z dnia 30 września 2003 (dz.U.Nr 178, poz 1745)

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu! Nasi specjaliści służą pomocą.

Mag Instal Group Przeglądy regałów magazynowych

MAG INSTAL GROUP SP. Z O.O.

MAG INSTAL GROUP SP. Z O.O.

ul. Wawrzyniaka 5
63-020 Zaniemyśl

Masz pytanie? Napisz

handlowy@mag-instal.com